+ 45 28 44 00 59

Kørekort med kvalitetsundervisning

Undervisning

Teoriundervisning

Teoriundervisningen er en del af den undervisning, du skal igennem, før du kan få dit kørekort.

Teoriundervisningen foregår sideløbende med, at du modtager praktiske lektioner i kørsel. Det betyder, at når du i den teoretiske undervisning har lært om f.eks. kørsel på motorveje, så vil du efterfølgende modtage kørelektioner på en motorvej. Teoriundervisningen klæder dig dermed på til den praktiske kørsel. Men den klæder dig også på til at bestå den afsluttende teoriprøve. Inden du går op til teoriprøven, skal du have gennemført et trafikrelateret førstehjælpskursus. Har du spørgsmål vedrørende teoriundervisningen, er du velkommen til at kontakte os.

Livreddende færdigheder bag rattet

Førstehjælp

Loven siger, at man skal have taget et særligt færdselsrelateret førstehjælpskursus på 8 timer, inden man kan gå op til køreprøven.
Hvert år oplever 4.000 danskere hjertestop uden for hospitalerne, og chancerne for overlevelse er små uden livreddende førstehjælp. Med hurtig og effektiv førstehjælp kan overlevelsesraten stige til op mod 60 procent. Selvom risikoen for at være vidne til et hjertestop er lav, kan det ske for alle, hvor rettidig indsats kan redde liv.
Når du er vidne til en ulykke eller en pludselig sygdom, er det vigtigt at følge disse trin:
  1. Råb om hjælp: Ring 112 og angiv nøjagtige oplysninger om situationen.


  2. Sikkerhed først: Sørg for, at omgivelserne er sikre for både den tilskadekomne og dig selv.


  3. Evaluer ABC: Kontroller personens luftveje, vejrtrækning og cirkulation.


  4. Giv førstehjælp: Handling skal være i overensstemmelse med ABC-principperne.


  5. Få uddannelse: Førstehjælpsuddannelse er afgørende for effektiv handling. Kurser tilbydes af organisationer som Dansk Råd for Genoplivning og Beredskabsforbundet

Ved at følge disse retningslinjer kan du spille en afgørende rolle i at redde liv, men vær opmærksom på, at dette er en meget forenklet version. Har du spørgsmål vedrørende førstehjælpskurser, så ring endelig til os!

Gennemførelse af teoriprøven

Teoriprøven

Til teoriprøven skal du vise, at du ved, hvad du skal gøre i forskellige situationer i trafikken.

Teoriprøven er bygget op som en såkaldt multiple choice test, hvor du ved hvert spørgsmål får en række svarmuligheder. På Dansk Kørelærer-Unions hjemmeside kan du se eksempler på spørgsmålene.

Prøven varer 30-45 minutter, og du vil, så snart prøven er overstået, få besked på, om du har bestået.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om teoriprøven og den forudgående undervisning.

Gennemførelse af køreprøven

Køreprøven

Når undervisningen er overstået, og du har bestået teoriprøven, kan du gå op til køreprøven.

Køreprøven afholdes af Færdselsstyrelsen og er det endelige skridt mod at opnå dit kørekort. Under prøven skal du demonstrere din evne til at køre bilen på en tilfredsstillende måde og vise, at du kan håndtere udvalgte dele af bilens udstyr korrekt.

Prøven varer typisk omkring en halv time, og umiddelbart efter prøven vil du få besked om, hvorvidt du har bestået. Hvis du består, vil du øjeblikkeligt modtage et midlertidigt kørekort, som er gyldigt indtil du modtager det officielle kørekort. Dette midlertidige kørekort kan kun anvendes i Norden.

Det markerer en milepæl i din færdselsuddannelse og giver dig mulighed for at køre sikkert og lovligt på vejene. Hvis du har spørgsmål vedrørende køreprøven, så tøv ikke med at kontakte os!